Dożynki Gminne

Msza św. z okazji przypadających Dożynek Gminnych zostanie odprawiona w sobotę 23 sierpnia br. o godz. 13:00 w kościele parafialnym w Bobrowicach. Do wspólnego świętowania serdecznie wszystkich zapraszamy.

XVI Niedziela Zwykła

Ewangelia wg św. Mateusza 13,24-43

biblia-blogJezus opowiedział tłumom tę przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Inną przypowieść im powiedział: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście! On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Przedsionek Raju

PR 14logo_ tlo_600Przedsionek Raju 2014

Sobota, 9 sierpnia, godz. 19:00 Bobrowice

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Wykonawca:

Komalé Akakpo – salterio

Program:

Pietro Beretti (1705 – 1759)

Sonata G-dur

Allegro, Andante, Allegro

Vicente Adán (fl. 1775 – 1787)

Divertimiento nuevo

Andante, Adagio, Allegro vivo

Turlough O’Carolan (1670 – 1738)

Suite of various tunes

Thomas Baltzar (1631? – 1663)

John come kiss me now

Anonim (Hiszpania)

Folías de España

Anonim

Sonata G-dur

Allegro, Largo, Allegro

www.przedsionekraju.pl

 

Uroczystość Św. Piotra i Pawła

Ewangelia wg św. Mateusza 16,13-19

biblia-blogGdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

 

Oferta na remont kościoła w Bobrowicach

Zaproszenie

do złożenia oferty na remont:

- utwardzenie ciągu pieszego wokół kościoła, odbudowa ogrodzenia
i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy kościele
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bobrowicach
o wartości szacunkowej powyżej 14000 euro

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
Bobrowice 58
66-627 Bobrowice
tel. (68) 391 32 14

II. Zakres prac:

1. wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych;

2. odtworzenie muru z cegły ceramincznej pełnej na granicy działki od strony północnej;

3. wykonanie odbudowy ogrodzenia od strony południowej i wschodniej;

4. wykonanie ciągu pieszego wokół kościoła.

III. Termin wykonania zamówienia:

do 31.12.2014 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1) niezbędna wiedza i doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych;

2) uprawnienia budowlane;

3) zastosowanie tradycyjnych rozwiązań wynikających z zastosowanych już rozwiązań i materiałów na obiekcie.

V. Sposób przygotowania oferty:

W ofercie należy podać kwotę brutto za poszczególne pozycje będące przedmiotem zamówienia oraz łączny koszt wynagrodzenia brutto za całość zadania.

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy wykonany w oparciu o przedmiar robót i charakterystykę ogólną robót budowlanych.

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
Bobrowice 58
66-627 Bobrowice
tel. (68) 391 32 14

do 9.07.2014 r., godz. 11:00

VII. Kryterium wyboru ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował ceną oraz nieprzekraczalnym terminem wykonania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pwowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Załączniki:

1) przedmiar robót >>> Kościół Bobrowice-chodnik,mur,podjazd – przedmiar

Pielgrzymka Dziękczynna do Rokitna

W dniu 21 czerwca (sobota) odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Dziękczynna do Rokitna. Chcemy dziękować bo za 25 lat, które minęło od koronacji wizerunku Pani Rokitniańskiej oraz dar kanonizacji Jana Pawła II.

Również z naszej Parfii wyrusza grupa pielgrzymkowa. Są jeszcze wolne miejsca – 10!!! Chętnych na wyjazd prosimy o zapisywanie się w zakrystii po Mszy.

Wyjazd w sobotę o godz. 8:00.

Zesłanie Ducha Św. 8 VI 2014

biblia-blogEwangelia wg św. Jana 20,19-23

Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

Oferta na remont kościoła w Janiszowicach

Zaproszenie

do złożenia oferty na remont:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz malowanie wnętrza
kościoła filialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP parafii w Bobrowicach
o wartości szacunkowej powyżej 14000 euro

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
Bobrowice 58
66-627 Bobrowice
tel. (68) 391 32 14

II. Zakres prac:

1. tynki renowacyjne w strefie przypodłogowej;

2. naprawa spękań ścian w nawach bocznych;

3. wymiana istniejących okien w poziomie parteru i w poziomie piętra na okna szklone i witrażowe;

4. wstawienie drewnianych żaluzji w otworach okiennych wieży;

5. wymiana głównych dwukrzydłowych drzwi wejściowych;

6. demontaż drewnianej boazerii sufitowej w nawie głównej, rozbiórka na strychu deskowania stropu, impregnacja belek konstrukcyjnych oraz ich wzmocnienie bocznymi nakładkami, montaż nowego deskowania stropu (opisane prace przy podsufitce poprzedzić badaniami konserwatorskimi!)

7. demontaż wtórnej osłony balustrady empory oraz jej malowanie;

8. malowanie wnętrza kościoła farbą emulsyjną silikatową dla obiektów zabytkowych typu Remmers lub równoważną;

9. malowanie słupów drewnianych;

10. montaż witraży ze scenami biblijnymi w prezbiterium.

III. Termin wykonania zamówienia:

do 31.12.2014 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1) niezbędna wiedza i doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych;

2) uprawnienia budowlane.

V. Sposób przygotowania oferty:

W ofercie należy podać kwotę brutto za poszczególne pozycje będące przedmiotem zamówienia oraz łączny koszt wynagrodzenia brutto za całość zadania.

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy wykonany w oparciu o przedmiar robót i charakterystykę ogólną robót budowlanych.

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
Bobrowice 58
66-627 Bobrowice
tel. (68) 391 32 14

do 18.06.2014 r., godz. 11:00

VII. Kryterium wyboru ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował ceną oraz nieprzekraczalnym terminem wykonania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pwowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Załączniki:

1) przedmiar robót >>> Kościół Janiszowice 02.06. przedmiar

2) charakterystyka robót budowlanych >>> Ogólna charakterystyka obiektu kościół Janiszowice 02.06.

Wniebowstąpienie Pańskie 1.06.2014

Z Ewangelii wg św. Mateusza 28,16-20

biblia-blogJedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Odpust w Kosierzu

W sobotę, 31 maja br., obchodzić będziemy wspomnienie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu przypada odpust w kościele w Kosierzu. Suma odpustowa o godz. 16:00, do udziału w któej serdecznie zapraszamy.

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.