VII Niedziela Wielkanocna – Uroczystość Wniebowstapienia Pańskiego

Mk 16, 15-20

biblia-blog Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”.

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

III Niedziela Wielkanocna

Łk 24, 35-48

biblia-blog Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.

Spowiedź przedświąteczna

Spowiedź przedświąteczna w naszej parafii odbędzie się w Wielki Poniedziałek (30.03.2015):

16.30 Dachów, Wełmice, Lubiatów

17.00 Janiszowice, Kosierz

17.30 Bobrowice

Triduum Paschalne – Bobrowice

Plan Triduum Paschalnego

Plan Triduum podany jest w formacie .pdf. Aby zobaczyć plan kliknij na wybrany odnośnik.

Bobrowice >>> tp_plan_kosciol-parafialny

Janiszowice >>> TP_Janiszowice

Kosierz >>> TP_filie Kosierz

V Niedziela Wielkiego Postu

J 12, 20-33

biblia-blogWśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”.
Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

Środa Popielcowa

1a44c254_largeW Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość (nie spożywa się pokarmów mięsnych) i post ścisły (tylko jeden posiłek do syta, dwa mniejsze). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście – osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia.
W czasie Mszy dokonuje się obrzędu posypania głowy popiołem. Jest on przygotowywany z gałązek palm lub innych drzew poświęconych w poprzednim roku podczas Niedzieli Palmowej. Akt ten symbolizuje ułomność i przemijalność człowieka, jest znakiem żałoby i pokuty.

VI Niedziela Zwykła

Mk 1, 40-45

Pewnebiblia-bloggo dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

V Niedziela Zwykła

Mk 1, 29-39

biblia-blogJezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedział Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Zmarł ks. kan. Witold Kosicki

sp_Kosicki_Witold_klepsydraInformujemy, że dnia 4 lutego br, o godz. 17.00, w 85 roku życia i 58 roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską wędrówkę emerytowany kapłan naszej diecezji – Ks. kan. Witold KOSICKI.

Ksiądz Witold urodził się 7 marca 1930 r. w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 24 czerwca 1957 r. w Krakowie w jako członek Towarzystwa Salezjańskiego. Inkardynowany do diecezji gorzowskiej (obecnie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej) dnia 11 lipca 1991 r.

Ksiądz Witold Kosicki posługiwał w następujących parafiach:

– jako wikariusz: w Bobrowicach, Sulęcinie i Strzelcach Krajeńskich
– jako proboszcz: w Ogardach (1979-89 r.) i Sieniawie Żarskiej (1989-2004 r.)

Dnia 10 sierpnia 2004 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w parafii Dychów. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia od dnia 13 grudnia 2014 r. zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

  • Piątek (6 lutego br.) – pożegnanie w parafii Dychów (kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego) – godz. 19.00 – Msza św. z udziałem księży z dekanatu Krosno Odrz. i Wiernych Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Dychowie oraz tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w pogrzebie dnia następnego.
  • Sobota (7 lutego br.) – parafia Bobrowice (kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego) – godz. 10.00 – wystawienie trumny z ciałem zmarłego kapłana. O godz. 11.00 Msza święta żałobna pod przewodnictwem Księdza Biskupa. Po Mszy św. wyruszy kondukt pogrzebowy na Cmentarz w Bobrowicach.

III Niedziela Zwykła

Mk 1, 14-20

biblia-blogGdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.
Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.